nukirpti

nukirpti
1 nukir̃pti, nùkerpa, -o tr. 1. žirklėmis nurėžti, nupjauti, patrumpinti: Nukirptus plaukus reikia visada sudeginti Prk. Vilna nukirpta N. Nukirps tau liežuvį, kad ir šnibždomis nesišauktum Gmž. Kur ilgas plaukas, nukirpk J. 2. žirklėmis pašalinti (vilnas, plaukus): Monika sėdėjo prie surištos, pusiau nukirptos avies ir pasakojo kareiviui savo vargus P.Cvir. Javai į javą visoje dirvoje, lygūs kaip nukirpti Tat. Nukirpo kaip avį (negražiai) III378. ^ Išėjo vilnų, parėjo pats nukirptas prš. | refl. tr.: Ans nusikir̃po plaukus J. Jis nusikirpo sau galvą (galvos plaukus) SkvApD18,18. \ kirpti; apkirpti; atkirpti; įkirpti; iškirpti; nukirpti; pakirpti; perkirpti; prakirpti; prikirpti; sukirpti; užkirpti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • nukirpti — nukir̃pti vksm. Nukir̃pti siūlą, mãzgą, pláukus, nagùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pakirpti — 1 pakir̃pti, pàkerpa, o tr. 1. žirklėmis ką patrumpinti: Buvo tatai rudais, pakirptais uostais, plono balselio žmogutis Žem. Pakir̃pkit sparnus, tai nelakios Sn. Pakir̃pk man plaukus, jau toki užaugo, kad net į ausis lenda Kt. Žolę pakir̃pti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkirpti — 1 apkir̃pti, àpkerpa, o tr. 1. truputį, ne visai nukirpti: Juras apkirpo jam (Kaziukui) paausiukus, sušukavo P.Cvir. Jam (Samsonui) bemiegant, apkirpo galvą ir išdavė jį filistinams S.Stan. | refl. tr.: Gera, kad patys sau apskerpa Sdk. Nes jei… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prakirpti — 1 prakir̃pti, pràkerpa, o tr. 1. žirklėmis kerpant, padaryti skylę: Prakirpk skylę galvai iškišti! Als. Nugaro[je] tyčioms prakirptas prarėžukas M.Valanč. Sijonas siauras, šonuose siūlės, dešimt centimetrų nuo apačios prakirptas rš. | prk.:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kirpte — kirptè prv. Javai̇̃ dir̃voje lýgūs, kaip kirptè nukirpti̇̀ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apšelmavoti — ×apšelmavoti tr. 1. nuskriausti, prigauti: Šelmi berneli, ... tu apšelmavojai mane jauną ant viso amželio (d.) Jrb. 2. Lkm, Sdk, Všk blogai, negražiai nukirpti, apkirpti (plaukus): Pažiūrėk, kap tėvas sūnų apšelmavojo: avinėm žirklėm vaikui… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkirpti — 1 atkir̃pti, àtkerpa, o 1. tr. Š kerpant atskirti dalį nuo viso: Atkir̃pk man gabaliuką Kp. | prk.: Baltstogės apygardoj, ką tik atkirptoj nuo Varšuvos kunigaikštijos, bajorai iškėlė baudžiavų klausimą rš. 2. refl. tr. sau dalį nuo viso kirpti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atžaryti — 1 atžãryti 1. intr. godžiai valgant atsigriebti: Tai atžãrijai ir už vakarykščią? Paį. | refl.: Na, vaikai, šiandie gerai atsižãrykit – rytoj pasnykas Paį. 2. tr. daug nupjauti, nukirpti: Tokį didelį kampą atžãrijo pyrago, kad aš niekaip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gargolas — gargõlas sm. (2), gargolas (1) 1. K. Būg, J verpatės pumputys, guzulas, garankštis. 2. mėšlo ar purvo gabalas, apdžiūvęs ant avies vilnų: Kaip tas avis reiks nukirpti – gargõlais apkibo, apdžiūvo Ll. 3. prastas audeklas, prastas drabužis:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • griuzas — griuzas, a adj. trumpai nukirptas, plikas: Dar avys griuzos, vilnos nepažėlė Gr. griuzai adv.: Vaikams geriau tinka griuzai nukirpti plaukai Trg. Jis šieną griuziau už mane nupjovė Gr …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”